Początki buddyzmu

Buddyzm jako system filozoficzno-religijny powstał na przełomie V i VI w. n.e. Za twórcę tej filozofii uważa się Siddharta Gautama Sakyamuni. Był to książę, który urodził się i wychował w pałacu swojego ojca położonym w Lumbii na terenach granicy współczesnych Read More …

Rodzicom. K.K. Baczyński

Utwór „Rodzicom”, napisany w rocznicę pogrzebu ojca, pochodzi z tomiku wydanego w 1943r., zadedykowanego matce poety w dniu jej imienin. Tytuł również jest formą dedykacji oraz wskazaniem adresatów. To wyraz wdzięczności za wychowanie i przekazanie wartości. Wiersz ma bardzo osobisty Read More …

Adam Asnyk

Adam Asnyk ps. Jan Stożek,  urodził się 11 września 1838 r. w Kaliszu. Pochodził z rodziny szlacheckiej . Był synem Kazimierza, powstańca listopadowego i Konstancji, z domu Zagórowskiej. Asnyk podjął studia w 1856 r. w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa Read More …

Adam Mickiewicz Lilie Streszczenie

Pani zamordowała swego męża. Stało się to wieczorem w lesie. Zakopała zwłoki, a na ich grobie posadziła lilie. Następnie przerażona tym, co zrobiła, zaczęła uciekać. Dobiegła do chatki pustelnika. Wyznała przed nim winę. Opowiedziała, ze mąż uczestniczył w wyprawie zbrojnej Read More …