Początki buddyzmu

Buddyzm jako system filozoficzno-religijny powstał na przełomie V i VI w. n.e. Za twórcę tej filozofii uważa się Siddharta Gautama Sakyamuni. Był to książę, który urodził się i wychował w pałacu swojego ojca położonym w Lumbii na terenach granicy współczesnych Read More …

Rodzicom. K.K. Baczyński

Utwór „Rodzicom”, napisany w rocznicę pogrzebu ojca, pochodzi z tomiku wydanego w 1943r., zadedykowanego matce poety w dniu jej imienin. Tytuł również jest formą dedykacji oraz wskazaniem adresatów. To wyraz wdzięczności za wychowanie i przekazanie wartości. Wiersz ma bardzo osobisty Read More …