Początki buddyzmu

Buddyzm jako system filozoficzno-religijny powstał na przełomie V i VI w. n.e. Za twórcę tej filozofii uważa się Siddharta Gautama Sakyamuni. Był to książę, który urodził się i wychował w pałacu swojego ojca położonym w Lumbii na terenach granicy współczesnych Indii i Nepalu.

budda

Młody książę w swojej młodości był niejako odseparowany od tego, co działo się poza murami dworu książęcego, na którym wiodło się pełne przepychu i wygodne życie. Młody książę był jednak ciekaw tego, w jaki sposób żyją podwładni jego ojca. Z tego powodu wybrał się poza mury pałacu, gdzie miał okazję ujrzeć biedę i choroby.

Te widoki sprawiły, że sam postanowił opuścić pałac i został ascetą

Jego celem było przede wszystkim zdobycie wiedzy i dotarcie do prawdy o tym, w jaki sposób możliwe jest wyzwolenie się z cierpienia. Na poszukiwania stracił aż siedem lat, w ciągu których spotykał wielu mistrzów i nauczycieli. Jednak nauki żadnego z nich nie wydawały się mu zadowalające. Wreszcie postanowił więc oddać się medytacji i w ten sposób dowiedzieć się prawdy. Medytacja pod drzewem w pobliżu wioski Bodh Gaya zajęła mu aż czterdzieści dziewięć dni. W tym czasie pojawiały się wątpliwości, jednak w końcu udało mu się dostąpić oświecenia.

Jednak po tym momencie wciąż jeszcze Budda, bo tak obecnie nazywany jest założyciel buddyzmu, wahał się, czy rozpocząć nauczanie prawd, które dzięki medytacji Poznał. Zgodnie z buddyjską mitologią, podjął decyzje dopiero po interwencji boga Brahma Shampati. Pierwszym krokiem, jaki zrobił Budda było odnalezienie pięciu swoich byłych towarzyszy.

Kiedy ich znalazł, zaczął wykładać im swoje nauki

Ci najpierw uznali je za swego rodzaju herezje, jednak pod wpływem słów Buddy postanowili porzucić drogę ascezy i przyłączyć się do Buddy. Od tego momentu nauki dotyczące Ośmiorakiej Ścieżki i Czterech Szlachetnych Prawd zaczęły docierać do coraz większej grupy ludzi. Właśnie to stało się podwaliną buddyzmu. Resztę życia Budda spędził właśnie na nauczaniu. Mówi się, że do swojej śmierci w wieku osiemdziesięciu lat, zdołał nauczyć trzech pełnych cykli prawd, czyli, według buddyjskiej tradycji, trzykrotnie obrócił Koło Dharmy.

Głoszone w ten sposób nauki to podstawa założeń buddyzmu, jakie funkcjonują we wszystkich istniejących do dziś szkołach tej religii. Tezy, jakie Budda głosił zyskały wielu zwolenników wśród społeczności ówczesnych Indii przede wszystkim dlatego, że odrzucały między innymi system kastowy, czy zakładały równość kobiet i mężczyzn w drodze do uzyskania pełnego oświecenia.